5e en 6e verdieping ombouwen van zorg naar kantoren 

Bravis ziekenhuis Roosendaal  

Project: Van ontwerp tot realisatie