Grootscheepse verbouwing Havenziekenhuis

Project: verbouwing van de kliniek, de poli’s en de afdelingen Radiologie en Spoedeisende Hulp van het Havenziekenhuis.

  • Architect: De Jong Gortemaker Algra, te Rotterdam

  • Periode: van 2008 tot 2014

  • Opdrachtgever: Havenziekenhuis

  • Locatie: Rotterdam